Cap d'obres, Arquitecte o Aparellador

Publicada: miércoles, 30 de enero de 2019

Tornar a ofertes

Descripció


Empresa de Tortosa necessita incorporar un perfil de cap d'obres o aparellador o arquitecte amb 5 anys d'experiència . Les característiques del lloc de treball s'especificaran en el moment de l'entrevista.

Vacants


1

Contingut


Funcions:

Planifica, coordina i supervisa l'execució de les obres que l'empresa constructora li hagi assignat, seguint les directrius marcades per la direcció facultativa o grup de professionals en qui recau la responsabilitat de dirigir les obres, seguint el projecte arquitectònic i controlant la qualitat, pressupostos i terminis. També informa periòdicament a la direcció facultativa i al cap de grup de l'estat de les obres (pel que fa a planificació, costos i qualitat) i de les seves desviacions.

Tasques:

 • Supervisa i porta el control dels albarans i factures dels proveïdors i industrials.
 • Controla les entrades i sortides de materials del magatzem de l'obra (existències i consums).
 • Gestiona els contractes amb subministradors i industrials: materials que han de lliurar; terminis; preus; qualitats; etc.
 • Gestiona l'equip tècnic i administratiu de l'obra (contractes, horaris, baixes, etc.).
 • Revisa la feina dels industrials contractats per constatar que treballen/utilitzen materials de la qualitat adequada.
 • Informa i reporta a la direcció facultativa i la propietat.
 • Controla i fa seguiment de la planificació tècnica i econòmica de l'obra.
 • Controla l'execució i supervisa la seguretat i salut de l'obra.
 • Gestiona tota la documentació de l'obra: actes; llicències i permisos; contractes; llibres de l'obra; pressupostos; amidaments i plànols; arxius; etc.

Formació reglada i graduats

 • Enginyeries Superiors
 • Enginyeria Superior Industrial
 • Arquitectura Tècnica
 • Enginyeries Tècniques
 • Enginyeria Tècnica Industrial
 • Arquitectura Superior
 • Graus en Enginyeria i Arquitectura
 • Màsters en Enginyeria i Arquitectura

Formació Complementària

Postgrau de cap d'obra.

Cursos sobre el Codi Tècnic de l'Edificació: aplicació, principals aspectes i documents bàsics.

Altres requisits específics

Coneixement de tècniques de planificació i organització del procés constructiu.

Coneixement de tècniques específiques de prevenció, seguretat i salut laboral en la construcció.

Coneixement de tècniques de medició, pressupost i dimensionat de costos del procés constructiu.

Domini a nivell d'usuari/a de programes genèrics com Word, Excel, Outlook o Explorer.

Domini de programes específics com Autocad (2D i 3D), Presto, TCQ 2000, Microsoft Project i edició i creació de documents i plànols a PDF.

Localitat, Província


TORTOSA

Nivell Formatiu i Acadèmic mínim


Estudios post-secundarios, Títulos propios de las universidades y otras enseñanzas que precisan del título de bachiller (2 y más años)

Permisos de Conduir


B

Es requereix vehicle propi


No

Idiomes


No es requereix cap idioma específic.

Ocupacions

Arquitectos Técnicos

Àmbits on es desenvoluparà el lloc de treball


Local

Comparteix aquesta oferta